125.000

Dorami múa Ballet - HN - Doraemon

Dorami múa Ballet - HN - Doraemon
Dorami múa Ballet - Dancing Dorami.
Dorami sẽ xoay khi bạn dùng tay chạm vào.
Nằm trong bộ sưu tập 6 mô hình đồ chơi của Mc Donald nhân dịp ra mắt bộ phim Doraemon - Nhân Ngư Đại Chiến.
Kích thước: 10 x 7 cm.
Chỉ còn hàng tại HANOI
1054 - Unknown column 'reviews_status' in 'where clause'

select count(*) as count from reviews r, reviews_description rd where r.products_id = '2432' and r.reviews_id = rd.reviews_id and rd.languages_id = '1' and reviews_status = 1

[TEP STOP]