125.000

Mèo ú & Dodo - HN - Doraemon

Mèo ú & Dodo - HN - Doraemon
Mô hình Mèo ú & Dodo.
Khi ấn vào đầu Doremon, chú chim Dodo sẽ chạy.
Nằm trong bộ sưu tập 6 mô hình đồ chơi của Mc Donald nhân dịp ra mắt bộ phim mới nhất về Doraemon - Hòn Đảo Diệu Kỳ - Hành Trình Muôn Thú
Kích thước: 8cm
Chỉ còn hàng tại HANOI
1054 - Unknown column 'reviews_status' in 'where clause'

select count(*) as count from reviews r, reviews_description rd where r.products_id = '2445' and r.reviews_id = rd.reviews_id and rd.languages_id = '1' and reviews_status = 1

[TEP STOP]